Esikäsittelylaitteet

Monoscreen RSM porrasvälppä

Monoscreen RSM porrasvälppä

Meva porrasvälppä kiinteiden kappaleiden poistamise jätevedestä.

Rotoscreen DS porrasvälppä

Rotoscreen DS porrasvälppä

Meva porrasvälppä kiinteiden kappaleiden poistamiseen jätevedestä.

MPS  reikälevyvälppä

MPS reikälevyvälppä

Meva reikälevyvälppä kiinteiden kappaleiden poistamiseen jätevedestä.

Välppeen käsittely

Välppeen käsittely

Välpe pestään tehokkaasti MEVA SWP-ruuvipesupuristimella ja CPS-vastapaineruuvilla.

Hiekkapesurit

Hiekkapesurit

MEVA-hiekkapesuri poistaa jätevedenpuhdistamolle tulevasta hiekasta elollisen aineen ja kuivattaa hiekan samalla.

 

MCU Combi Unit yhdistelmälaite

MCU Combi Unit yhdistelmälaite

Kunnallisten ja teollisten jätevesien esikäsittelyyn soveltuva laite.

Lietteenvastaanotto

Lietteenvastaanotto

MEVA SRS -lietteenvastaanottoasemaa käytetään mekaanisen lietteen vastaanottoon säiliöautosta.