Ilmamäärämittaukset

FC50-CA terminen massavirtausmittari

FC50-CA terminen massavirtausmittari

FC50-CA on kompakti termisen massan virtausmittari ilmalle, paineilmalle, hapelle ja typpikaasuille.

FlowVision FC50

FlowVision FC50

FlowVision FC50 -virtausmittari on kompakti ja edullinen mittari ilmalle, vedelle ja öljylle.

FlowVision

FlowVision

FlowVisionin termiset massamäärämittarit on kehitetty mittaamaan erilaisten kaasujen virtaamaa kuten ilma, paineilma, happi, typpi, argon, hiilidioksidi, metaani ja luonnonkaasu.