Sigmatax 2

Sigmatax 2

Sigmatax 2 on automaattinen esikäsittely-yksikkö näytteenottoon ja -homogenisointiin jatkuvatoimisille PHOSPHAX Sigma (kokonaisfosforin mittaus), TOCTAX ja TOC (TOC-mittaus) -analysaattoreille. Sigmatax 2 soveltuu < 0.5 mm kiintoainepartikkeleita sisältäville näytteille. 

Suoraan näytteeseen upotettu näytteenotin toimittaa näytteen ohjausyksikössä sijaitsevaan näyteastiaan, jossa näyte homogenisoidaan hajottamalla näytteen kiintoainepartikkelit ultraäänen avulla.